Legend of the Five Rings Kotei - Poland

14. April 2018, 08:00 Uhr - 15. April 2018, 21:30 Uhr

​CONFERENCE AND TRAINING CENTER FOR THE NEW HORIZONS FOUNDATION, ul. Bobrowiecka 9 , 00-728 Warszawa

Warszawa będzie gościć turniej Kotei w Legendę Pięciu Kręgów LCG!

Wybierz swój klan i rusz do Warszawy, aby zmierzyć się z wszystkimi przybyszami w tym niepowtarzalnym wydarzeniu. Reprezentuj twój klan i pokaż, kto jest najbardziej honorowy w Rokuganie.

Więcej informacji na temat wydarzenia i jego struktury można znaleźć tu:
https://www.fantasyflightgames.com/en/op/l5r-lcg/

Bilety na to wydarzenie kosztują 35 euro.

TURNIEJ GŁÓWNY

Sobota
Rejestracja zaczyna się od 8 i kończy dokładnie o 9:30.
Etap Samuraj
Pierwsza runda rozpoczyna się o 10:00. Przerwa odbędzie się po czwartej rundzie, po której nastąpi odcięcie do etapu Magistrate. Gracze z 18 lub większą liczbą punktów będą kontynuowali turniej.
Etap Magistrate
Wszyscy, którzy się zakwalifikowali, będą rozgrywać trzy kolejne rundy w sobotę popołudniu. Po tym etapie gracze z 53 lub większą liczbą punktów awansują do etapu Damiyo w 2 dniu. Najlepszy gracz z każdego klanu bez odpowiedniej liczby punktów również awansuje jako klanowy pretendent.

Niedziela
Etap Damiyo
Wszyscy gracze z etapu Magistrate z 53 lub większą liczbą punktów awansują do tego etapu wraz z najlepszymi graczami z każdego klanu, nazywanymi klanowymi pretendentami. Gracze będą rozgrywać rundy pucharowe, aby wyłonić zwycięzcę turnieju.

TURNIEJE POBOCZNE
Podczas trwania etapu Magistrate turnieju głównego w sobotę, odbędzie się turniej poboczny w formacie „Skirmish”. Wszyscy gracze mogą wziąć w nim udział.
Podczas trwania etapu Damiyo turnieju głównego w niedzielę, odbędzie się turniej poboczny „Proving Grounds”.
Turniej w formacie „Skirmish” również odbędzie się w niedzielę po 4 rundzie, jeżeli gracze będą chcieli zagrać.

W razie jakichkolwiek pytań proszę kontaktować się z Alexem Watkinsem a.watkins@asmodee.com.


In English Below

Warsaw will host a Kotei for Legend of the Five Rings LCG!!!

Chose your clan and travel to Warsaw to challenge all comers in the ultimate challenge. Represent your clan and determine who is the most honourable in Rokugan.

Full details about the event and structure can be found here:

https://www.fantasyflightgames.com/en/op/l5r-lcg/k...

Tickets for this event are 35 Euros.


MAIN EVENT:


Saturday

Registration is from 8am and ends at 9.30am sharp.

Samurai Stage:

The first round is due to start at 10am. There will be a break after the fourth round where the field will be cut to the Magistrate stage. Players on 18 points or more will progress to the Magistrate Stage

Magistrate Stage:

Three more rounds will be played on Saturday afternoon for all that qualify. After this stage players on 53 points or more will progress to the Damiyo Stage on day 2. The top finisher from each clan outside these points will also qualify as the clan challengers.


Sunday

Damiyo Stage:

All players from the Magistrate stage with 53 points or more progress to this stage along with the top finishing player from all clans, known as the clan challengers. Players will play in elimination rounds to find the winner of the event.

SIDE EVENTS

There will be a Skirmish side event on day 1 alongside the Magistrate stage of the event. All are welcome to play in this.

There will be a Proving Grounds side event on the Sunday alongside the Damiyo Stage of the main event

Skirmish side events will also start after round 4 of the proving grounds on Sunday if players wish to play.


If you have any questions please contact Alex Watkins a.watkins@asmodee.com.

General Admission

Geschlossen