Star Wars X-Wing System Open 2018 - Poland

24. Februar 2018, 08:00 Uhr - 25. Februar 2018, 21:30 Uhr

Stara Zajezdnia, Świętego Wawrzyńca 12, 31-060 Kraków


SPRZEDAŻ BILETÓW RUSZY 24 LISTOPADA O GODZINIE 18:30

TICKETS GO ON SALE ON 24TH NOVEMBER AT 18.30


X-Wing System Open Series wraca do Polski!

Więcej informacji dotyczących System Open Series, włączając w to nagrody, znajdziecie w linku poniżej:

http://xwingopen.fantasyflightgames.com

Po zeszłorocznym sukcesie, znów oferujemy dwa rodzaje biletów:

Bilet Kapitana: 25€

Bilet Kapitana umożliwia uczestnictwo w turnieju głównym oraz wszystkich turniejach pobocznych podczas weekendu.

Bilet Admirała: 60€

Bilet Admirała umożliwia uczestnictwo w turnieju głównym oraz wszystkich turniejach pobocznych. Gracz również otrzyma wyjątkową mandaloriańską matę do gry.(Liczba tych biletów jest ograniczona).

Turniej główny

Rejestracja na turniej główny rozpoczyna się w sobotę o godzinie 8:00, a kończy się równo o 9:30.

Dzień 1

Dzień 1 rozpoczyna się 3 rundami w systemie szwajcarskim. Gracze z 1 lub mniejszą liczbą zwycięstw dołączą do turnieju pobocznego Hangar Bay. Gracze z 2 lub większą liczbą zwycięstw rozgrywają kolejne 3 rundy. Następnie gracze z 5 lub większą liczbą zwycięstw awansują do rund pucharowych w Dniu 2. Gracze, którzy nie zakwalifikują się do rund pucharowych będą mogli wziąć udział w Hyperspace Qualifier w Dniu 2, wraz z wszystkimi graczami z Hangar Bay’a.

Dzień 2

Gracze, którzy zakwalifikowali się do rund pucharowych mogą rejestrować się w niedzielę od godziny 8:00 rano. Rejestracja zostanie zamknięta o godzinie 9:00, po czym rozpoczną się rundy eliminacyjne.

Turnieje poboczne

Hangar Bay:

Wszyscy gracze z turnieju głównego, którzy nie zakwalifikują się na drugą część Dnia 1 mogą zarejestrować się na turniej poboczny w formacie Hangar Bay.

Hyperspace Qualifier:

Wszyscy gracze z turnieju głównego, którzy nie zakwalifikują się do rund pucharowych mogą zarejestrować się na turniej w formacie Hyperspace. Rejestracja rozpocznie się o godzinie 8:30, a zakończy o 9:30. Turniej rozpocznie się po rozpoczęciu rund pucharowych turnieju głównego. Jest to turniej 6-rundowy z dodatkowymi nagrodami, włączając w to zaproszenie na Coruscant Invitational dla niepokonanych graczy. Gracze po odpadnięciu z rund pucharowych do top 8 turnieju głównego mogą dołączyć do tego wydarzenia. Dołączają do tego turnieju z „bye’ami” za rundy, które opuścili.

Czekamy z niecierpliwością by zobaczyć się z wami na turnieju! Jeżeli macie jakieś pytania, najlepiej skontaktować się z Alexem Watkinsem a.watkins@asmodee.com or stanislaw@galakta.pl.

Repeated in English below:

The X-Wing System Open series is returning to Poland!

For information about the System Open Series, including any announcements for prizes, please go to the link below:

http://xwingopen.fantasyflightgames.com

Following its success last year there are two ticket options again:

Captains Ticket: €25
The Captains Tickets gives you access to the main event and all side events over the weekend

Admirals Ticket: €60
The Admirals Ticket gives you access to the main event and all side events and also includes a System Open exclusive star field playmat of Mandalore. (these tickets are limited)

Event structures:

Main event

Registration for the main event opens at 8am on Saturday morning and closes at 9.30am sharp.

Day 1
Day 1 will start with 3 rounds of swiss. Players with 1 or fewer wins will be entered into the Hangar Bay side event. Players with 2 or more wins will play a further 3 rounds and after this all players on 5 wins or more will qualify for the elimination rounds on Day 2. Players who did not qualify for the elimination round will we added to the Hyperspace Qualifier on Day 2, along with all the players from the Hangar Bay

Day 2
Players who have qualified for the elimination round can register from 8am on Sunday. Registration will close at 9am with the elimination rounds starting soon after.

Side Events

Hangar Bay: All players from the main event who do not qualify for the second part of Day 1 can register for the Hangar Bay side event.

Hyperspace Qualifier: All main event players not in the elimination rounds can register for the Hyperspace Qualifier. Registration opens at 8.30am and closes at 9.30am. the event will start after the elimination rounds have started. This is a 6 round tournament with extra prize support, including an invitation to the Coruscant Invitational for all unbeaten players. Players in the elimination rounds can enter this event as they are knocked out up until the top8. They enter this event with byes for the rounds they have missed.

We are looking forward to seeing you at the event. If you have any questions please fee to contact Alex Watkins a.watkins@asmodee.com or Stanislaw stanislaw@galakta.pl.

Captains Ticket

Geschlossen


Admirals Ticket

Geschlossen