ናይ ሓገዝ ኮንሰርት! ዓቢ ምዝንጋዕ ምስ ስነ ጥበባዊ ፍረ ሰላም ሙሴ Support-Konzert für Angosom Teame

ናይ ሓገዝ ኮንሰርት! ዓቢ ምዝንጋዕ ምስ ስነ ጥበባዊ ፍረ ሰላም ሙሴ Support-Konzert für Angosom Teame

Von 50,00 EUR

Ort

Datum

22. April 2023, 20:00 Uhr - 23. April 2023, 05:00 Uhr

Beschreibung

ሓውና ኣንገሶም ጠዓመ ቅድሚ 8 ወርሒ ናይ ደም መንሽሮ ከምዘለዎ ተረጋጊጹ፡ ኩሉ ሕክምና መንሽሮ ኣብ

ዴንማርክ ረኺቡ እዩ ግን ሕማቕ ኣጋጣሚ ኮይኑ ኣንጉዕ ዓጽሙ ብሰንኪ ጎድናዊ ሳዕቤን ናይቲ መድሃኒት(

chemotherapy) ከምኡ ውን ናይቲ ሕማም ተዳኺሙ ይርከብ። ኣብ ዴንማርክ ዝርከብ ሆስፒታል ንኣንገሶም ኩሉ ሕክምናዊ ሓገዝ ብነጻ ገይርሉ'ዩ። ሕጂ ግን ንኣንገሶም ንምሕካም ልዕሊ ዓቕሞም ኮይኑ ኣሎ ምኽንያቱ ኣብ ዓለምለኻዊ ማሕበር ኣንጉዕ ዓጽሚ ምስ ኣንገሶም ዝሰማማዕ ክረኽብሉ ኣይክኣሉን። ኣስታት 4 ወርሒ ፈቲሾም ግን ኣይተዓወቱን።

ሕጂ ንኣንገሶም ሓውና ብመንገዱ ኣብ ናይ ውልቃውያን ኤውሮጳውያን ሆስፒታላት ማለት ካብ ናይ ብሕቲ

ሆስፒታላት ዓለም ደልዩ ክሕከም ሓገዝ ንሓትት ኣሎና። እቲ እዘን ሆስፒታላት ዝሓትኦ ዋጋ ኣዝዩ ክቡር እዩ። ከባቢ 300.000 ዶላር ኣሜሪካ እዩ። ንኣንገሶም ክኣ ልዕሊ ዓቕሚ'ዩ ።ስለዚ በጃኹም ንመንእሰይ ሓውና ኣንገሶም ሕማሙ ንክፍውስ ኢደይ ኢድካ ኢልና ንሓግዞ።ኣብዘን ኣብታሕቲ ዘለዋ ተለፎናት ብምድዋልን ገንዘባዊ ሓገዝኩም ከተበርክቱልና ብትሕትና ንሓትት፡ ንእትገብሩልና ደገፍን ነዚ ጥብቆ ኣብምክፍፋልን ምትሕብባርን ኣቀዲምና ነመስግን፡

ነቶም ብትኬት ምግዛእ ክትሕግዙና ዘይክኣልኩም በዞም ኣብ ታሕቲ ዘለዉ ወኪላት ጌርኩም ሓገዝኩም ከተበርክቱልና ከምትኽእሉ ክንሕብር ንፈቱ።

ወኪላት፥

Denmark Yowhans +4560906863

Israel ተስፉ +972535489838

Germany ተድሮስ +4915211448601 ከምኡ ዉን ዓወት +4915213248296

England ተክሉ +447309209909

Luxembourg ኪዳነ +352 691 902 634

Holland በራኪ +310684759241

Switzerland ተስፋማርያም +41783214131

Sweden ፊልሞን +46760952158

Italy ሃብቶም +393927661568

Belgium ምኪኤል +32465197677

 • Angesom Teame has been diagnosed with a blood cancer before 8 months and has gotten all the treatment of cancer in Denmark but unfortunately his bone marrow is decreased its function due to the side effect of the treatment (chemotherapy) as well as the disease. The hospital in Denmark has done everything to Angesom, but now it's beyond their afford to treat Angesom because they couldn't find a transplant that matches to Angesom in the worldwide bone marrow association. They have searched for 4 months, but it has not succeeded.
 • Now they told Angesom to find the matches on his way, that means from the private world hospitals. As we have searched these hospitals, their cost is very expensive. It's around 300,000 US dollars. And Angesom can't afford it. So please, we can help Angesom in order to cure his diseases.

Bei Angesom Teame wurde vor 8 Monaten Blutkrebs diagnostiziert und er hat alle Krebsbehandlungen in Dänemark erhalten, aber leider ist sein Knochenmark aufgrund der Nebenwirkungen der Behandlung (Chemotherapie) sowie der Krankheit in seiner Funktion eingeschränkt. Das Krankenhaus in Dänemark hat alles für Angesom getan, aber jetzt können sie es sich nicht mehr leisten, Angesom zu behandeln, weil sie in der weltweiten Knochenmarkvereinigung kein Transplantat finden konnten, das zu Angesom passt. Sie haben 4 Monate lang gesucht, aber es hat nicht geklappt.

Jetzt sagten sie Angesom, er solle die Streichhölzer auf seinem Weg finden, das heißt aus den privaten Weltkrankenhäusern. Da wir diese Krankenhäuser durchsucht haben, sind ihre Kosten sehr hoch. Es geht um rund 300,000 US-Dollar. Und Angesom kann es sich nicht leisten. Also bitte, wir können Angesom helfen, seine Krankheiten zu heilen.

Eventsort

Barmbeker Markt 41, 22081 Hamburg

FAQ

 • Ich habe mein Ticket nicht per Mail erhalten. Was soll ich tun?

  Das erste was zu tun ist, ist dein Spam/Junk Filter und deine Inbox zu überprüfen. Deine Tickets wurden als Anhang verschickt und können von manchen Email-Diensten als Spam markiert werden. Alternativ kannst du deine Tickets immer in deinem Billetto-Account finden, welcher über einen Browser oder die Billetto-App verfügbar ist. Für mehr Hilfe damit, hier lesen.

 • Ich möchte meine Tickets stornieren und eine Erstattung erhalten. Was soll ich tun?

  Die Genehmigung einer Erstattung erfolgt ausschließlich durch Beurteilung des Veranstalters. Du solltest sie kontaktieren, um herauszufinden welche Möglichkeiten dir zur Verfügung stehen. Um dich mit einem Eventveranstalter in Verbindung zu setzen, antworte einfach auf die Bestätigungsemail oder nutze das "Veranstalter kontaktieren" Formular auf ihrem Profil. Für mehr Hilfe damit, hier lesen.

 • Ich habe mich auf der Warteliste registriert, was passiert nun?

  Falls mehr Tickets verfügbar werden, wirst du benachrichtigt (per Email), sowie andere der Liste beigetreten sind. Käufe finden auf einer First-come-first-serve Basis statt. Für mehr Information, hier lesen.

 • Wo finde ich den Link zu einem Online-Event?

  Sieh auf der Bestätigungsseite oder in deiner Bestätigungsmail nach. Normalerweise teilt der Veranstalter die Details in der Bestätigungsmail mit oder er könnte dir eine Follow-up-Mail mit einem Link zum Online-Event zukommen lassen. Du könntest eventuell auch die Eventbeschreibung aus Billetto durchlesen, wo Veranstalter beschreiben sollten,wie man dem Event online beitritt. Für mehr Info, hier lesen.

 • Was ist Erstattungsschutz und wieso brauche ich ihn?

  Erstattungsschutz sichert dich ab, falls unvorhergesehene und unumgängliche Umstände dich daran hindern, am Event teilzunehmen. Für mehr Info, hier lesen.